Idag har det som smått börjats med packning här hemma. Några kartonger är fyllda, och många kommer att fyllas under veckorna som följer. Flyttstök kallas det. :) Det är samtidigt en bra möjlighet när man flyttar att se över sina saker, rensa ur, ge bort och kasta en del. Just precis vad vi tänker göra. :) 
Och ett konstaterande jag gjort, (som jag misstänkt tidigare) är att jag tydligen kan få feber av så lite som att städa eller packa. Underligt hur kroppen reagerar ibland. Nån som känner igen sig?  
Ska strax gå och flyttstöka lite till! :) 

....Måste bara kommentera från dagens Norran, ledaren. Är visst både vänstern och högern som vill slå hål på familjerna. Både socialdemokraterna och folkpartiet har förslag på gratis förskola - vilket kan vara jättebra för de som behöver det. Absolut. Det finns många familjer som har ett stort behov av att få ha sina barn på förskola. Familjer där det är svårt att klara sig utan. Och många som arbetar på förskolan är duktiga, omtänksamma och bra helt enkelt. Men i ledaren menades att för att skolan ska bli effektivare och bättre bör barn gå i förskola först. Varför? Jo: 

"Ett av den svenska skolans största problem är skillnaden i barns skolmognad. Det vill säga det som lilla Lisa eller lille Kalle har med sig i sin ryggsäck till första lektionen i första klass. Och då handlar det inte bara om egen smartness och grundläggande social kompetens, utan i minst lika hög grad om hemmiljö med faktorer som föräldrarnas utbildning och förmåga att stimulera barnet. Vad man i det sammanhanget måste komma ihåg är att barnen aldrig väljer sina föräldrar.."
... "För att Sverige ska kunna bli mer jämlikt och mer rättvist måste betydelsen av det sociala arvet reduceras."
- Norran.

Hur låter det? 

Kan ju säga att de förstås glömde ta upp förskolan nackdelar. Att barn kan fara illa av att vara på förskola före tre - och definitivt två - års ålder. Har mycket att göra med att barnen då fortfarande behöver vara mycket tillsammans med sina föräldrar och ha tryggheten i barn-föräldrarelationen för att deras utveckling ska fortgå normalt.  
Barnen som börjat tidigt på förskolan har större risk för psykisk ohälsa senare i livet. Det för att övergivenhet och dålig anknytning - separation från föräldrarna - innebär en ökad risk för detta. 
De kan även få problem med sitt eget föräldraskap som vuxna, och även rädsla för närhet. Och lite andra saker jag inte ids ta upp nu. 
Förskola är helt enkelt inte guld och gröna skogar. 
Förskolan behövs i dagens samhälle. Men att ta bort föräldrarnas viktiga roll och försöka "reducera det sociala arvet" vore förödande. 

/Barnskötare

Kommentera

Publiceras ej